काठमाडौँ । हालदेभरका गाई भैँसीमा लम्पीस्किन रोगको  महामारीले मूत्यु भइरहेको छ । कृषिकले सरकारको साथ खोजिरहेका छन् ।

तर, सरकार भने लम्पीस्किन रोगको विरुद्धमा प्रयोग हुने े नेथलिन स्ट्रेन भ्याक्सिन ल्याउनु पर्ने ठाउँमा पक्स भ्याक्सीन ल्याउने तयारीमा लागेको छ । पक्स भ्याक्सीन ल्याउदा कमिसन धेरै आउने भएकाले सो भ्याक्सीन ल्याउन लागेको हो ।

नेथलिन स्ट्रेन भ्याक्सिन विश्व स्वास्थ्य संगठनले लम्पीस्किनको लागि भनेर तोकेको छ । तर, सरकार कमिसनको खेलमा लागेर अर्कै भ्याक्सीन ल्याउन लागिपरेको छ ।